Vítá vás webový server WS1,
umožňující dálkové ovládání souprav ETATHERM
pro regulaci vytápění jednotlivých místností.

Heslo webového serveru:
Heslo regulační soupravy: Nápověda


AKTIVOVANÝ VZDÁLENÝ PORT!

Podpora JavaScriptu není ve Vašem prohlížeči zapnuta! Pro správnou funkci UC Webu je nutné ji povolit.

Heslem webového serveru může být:

- heslo uživatele pro běžný přístup k webovému serveru,
- heslo administrátora pro přístup správce webového serveru.
Obě hesla vytváří a ukládá administrátor - správce webového serveru.
Hesla jsou uložena ve webovém serveru.

Heslem regulační soupravy může být:

- heslo adresy pro běžný přístup některého z dílčích uživatelů regulační soupravy,
- heslo konfigurace pro konfiguraci či servis řídicí jednotky nebo i více jednotek.
Obě hesla vytváří a ukládá správce regulační soupravy.
Hesla jsou uložena v řídicích jednotkách.